اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 واحد فروش

سوالات قبل از خرید

 واحد فنی

سوالات فنی مانند: هاست ، دامین و ...

 واحد مدیریت

ارتباط مستقیم با بخش مدیریت