هاست وردپرس هاست وب وردپرس
هاست وردپرس 200 مگابایت
98,200/ماهیانه
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • 2 عدد پارک دامنه
 • NGINX سرویس دهنده
 • رایگان گواهینامه SSL
 • 345 هزار تومان قیمت 1 ساله
هاست وردپرس 500 مگابایت
132,550/ماهیانه
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • 3 عدد پارک دامنه
 • NGINX سرویس دهنده
 • رایگان گواهینامه SSL
 • 596 هزار تومان قیمت 1 ساله
هاست وردپرس 1 گیگابایت
158,300/ماهیانه
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • 5 عدد پارک دامنه
 • NGINX سرویس دهنده
 • رایگان گواهینامه SSL
 • 779 هزار تومان قیمت 1 ساله
هاست وردپرس 2 گیگابایت
241,050/ماهیانه
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • 7 عدد پارک دامنه
 • NGINX سرویس دهنده
 • رایگان گواهینامه SSL
 • 1 میلیون و 20 هزار تومان قیمت 1 ساله
هاست وردپرس 5 گیگابایت
367,800/ماهیانه
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • 7 عدد پارک دامنه
 • NGINX سرویس دهنده
 • رایگان گواهینامه SSL
 • 1 میلیون و 541 هزار تومان قیمت 1 ساله
هاست وردپرس 10 گیگابایت
626,300/ماهیانه
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • 7 عدد پارک دامنه
 • NGINX سرویس دهنده
 • رایگان گواهینامه SSL
 • 3 میلیون و 857 هزار تومان قیمت 1 ساله
شامل همه پلن ها
 • وب سرور NGINX
 • گواهینامه SSL رایگان