هاست وب ایران پلسک هاست وب ایران با کنترل پنل plesk
هاست پلسک 200 مگابایت
150,000/سالیانه
 • 200 مگابایت فضا
 • 5 گیگابایت پهنای باند
 • 20 عدد اکانت ایمیل
 • 5 عدد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • 0 عدد پارک دامنه
 • NGINX سرویس دهنده
 • رایگان گواهینامه SSL
 • 150 هزار تومان قیمت 1 ساله
هاست پلسک 500 مگابایت
235,000/سالیانه
 • 500 مگابایت فضا
 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • 30 عدد اکانت ایمیل
 • 10 عدد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • 1 عدد پارک دامنه
 • NGINX سرویس دهنده
 • رایگان گواهینامه SSL
 • 235000 هزار تومان قیمت 1 ساله
هاست پلسک 1 گیگابایت
280,000/سالیانه
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • 2 عدد پارک دامنه
 • NGINX سرویس دهنده
 • رایگان گواهینامه SSL
 • 280 هزار تومان قیمت 1 ساله
هاست پلسک 2 گیگابایت
90,000/ماهیانه
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • 3 عدد پارک دامنه
 • NGINX سرویس دهنده
 • رایگان گواهینامه SSL
 • 90 هزار تومان قیمت 1 ماهه
 • 560 هزار تومان قیمت 1 ساله
هاست پلسک 5 گیگابایت
130,000/ماهیانه
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • 5 عدد پارک دامنه
 • NGINX سرویس دهنده
 • رایگان گواهینامه SSL
 • 130 هزار تومان قیمت 1 ماهه
 • 800 هزار تومان قیمت 1 ساله
هاست پلسک 10 گیگابایت
240,000/ماهیانه
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • 7 عدد پارک دامنه
 • NGINX سرویس دهنده
 • رایگان گواهینامه SSL
 • 240 هزار تومان قیمت 1 ماهه
 • 1,490,000 هزار تومان قیمت 1 ساله
شامل همه پلن ها
 • وب سرور NGINX
 • گواهینامه SSL رایگان