هاست سی پنل هاست وب سی پنل
هاست سی پنل 200 مگابایت
54,500/ماهیانه
 • 200 مگابایت فضا
 • 5 گیگابایت پهنای باند
 • 20 عدد اکانت ایمیل
 • 5 عدد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • 0 عدد پارک دامنه
 • NGINX سرویس دهنده
 • رایگان گواهینامه SSL
 • 207 هزار تومان قیمت 1 ساله
هاست سی پنل 500 مگابایت
86,700/ماهیانه
 • 500 مگابایت فضا
 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • 30 عدد اکانت ایمیل
 • 10 عدد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • 1 عدد پارک دامنه
 • NGINX سرویس دهنده
 • رایگان گواهینامه SSL
 • 345 هزار تومان قیمت 1 ساله
هاست سی پنل 1 گیگابایت
122,500/ماهیانه
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • 2 عدد پارک دامنه
 • NGINX سرویس دهنده
 • رایگان گواهینامه SSL
 • 448 هزار تومان قیمت 1 ساله
هاست سی پنل 2 گیگابایت
209,600/ماهیانه
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • 3 عدد پارک دامنه
 • NGINX سرویس دهنده
 • رایگان گواهینامه SSL
 • 779 هزار تومان قیمت 1 ساله
هاست سی پنل 5 گیگابایت
627,900/ماهیانه
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • 5 عدد پارک دامنه
 • NGINX سرویس دهنده
 • رایگان گواهینامه SSL
 • 1 میلیون و 286 هزار تومان قیمت 1 ساله
هاست سی پنل 10 گیگابایت
590,100/ماهیانه
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • 7 عدد پارک دامنه
 • NGINX سرویس دهنده
 • رایگان گواهینامه SSL
 • 2 میلیون و 320 هزار تومان قیمت 1 ساله
شامل همه پلن ها
 • وب سرور NGINX
 • گواهینامه SSL رایگان